Ιστορικό | Αντικείμενο | Το όραμα μας | Οι αρχές μας
Περισσότερο από μία εικοσαετία η "ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ Α.Ε." σε συνεργασία με εγχώριες και διεθνείς εταιρείες παραγωγής αναψυκτικών – νερού – μπύρας – αλκοολούχων ποτών και προϊόντων οινοποιίας, με δυναμική παρουσία στην ελληνική αγορά, αναπτύσσει δραστηριότητα στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιφέρεια αυτής εδραιώνοντας και κερδίζοντας αθόρυβα και μεθοδικά στην διάρκεια όλων αυτών των ετών το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς σε σχέση με άλλες ομοειδείς ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.
Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει την διακίνηση και αποθήκευση προϊόντων ( Logistics ) μεγάλων εταιριών που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο με μεγάλη επιτυχία και συνεχόμενες συνεργασίες.
Το βασικό αντικείμενο της εταιρίας είναι η εμπορία αναψυκτικών, μπύρας, νερού, ποτών και συναφών ειδών, αλλά και η αποθήκευση και διακίνηση εμπορευμάτων.
Στην Μπακαλάρος ΑΕ θέλουμε και επιδιώκουμε να καθοδηγήσουμε και να στηρίξουμε τους πελάτες μας ώστε να χτίσουν μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τις πιο αξιόπιστες και δυναμικές εταιρείες της εγχώριας και όχι μόνο βιομηχανίας ποτών.
Η καλύτερη και πληρέστερη Εξυπηρέτηση των πελατών μας, η συνεπής και συνεχόμενη τήρηση των δεσμεύσεων μας προς αυτούς, η αξιοπιστία που χτίσαμε και μεθοδικά συντηρούμε, η ταχύτητα στην εκτέλεση των υπηρεσιών μας που αποτελεί σημαντικότατο δείκτη της πορείας μας για εμάς, οι παραδόσεις on time – in full, η ευελιξία στις αλλαγές που καταφέρνουμε να επιτυγχάνουμε στηριζόμενη στην οργάνωση μας αλλά και στις εσωτερικές πυλυδοκιμασμένες διαδικασίες μας και η πλήρης και συνεχώς εμπλουτιζόμενη γκάμα των προϊόντων μας είναι βασικά μας ζητούμενα. Ήταν, είναι και θα είναι.